Siirtokuormausasemat

Siirtokuormausasemat voidaan toteuttaa joko perinteisellä puristinkonttiasemalla, jolloin jätteet tyhjennetään esimerkiksi pakkaavalla jäteautolla suoraan jätepuristimeen, joka on varustettu erittäin suurella syöttösuppilolla sekä automaattisella konttien siirtoradalla. 30m3:n kontteja voidaan täysperävaunullisella yhdistelmällä kuljettaa taloudellisesti pitkiäkin matkoja kolme kappaletta kerrallaan.

Toisena vaihtoehtona liikkuvalla tai kiinteällä rollpacker-lavamurskaajalla voidaan jäte tiivistää suoraan vaihtolavalle. Liikkuvalla omalla dieselmoottorilla varustetulla laitteella voidaan helposti käsitellä useita eri jätejakeita ja siirtyä lavalta toiselle. Tiivistyssuhde on materiaalista riippuen noin 1:4. Esimerkiksi normaalia puujätettä saadaan mahtumaan 30 m3:n vaihtolavalle 7-9 tn.

Jätemäärien ollessa riittävän suuria voidaan siirtokuormaus toteuttaa taloudellisesti käyttäen murskain-paalain -yhdistelmää. Ensin jäte murskataan, minkä jälkeen se siirretään kuljettimella suoraan automaattiseen vaakapaalaimeen. Ainoastaan tällä järjestelmällä saavutetaan maksimaaliset hyötykuormat, mikä mahdollistaa jätteiden kuljettamisen kustannustehokkaasti pitkiäkin matkoja. Lisäksi vältytään tyhjien konttien rahtaamiselta.

siirtokuormaus-1 siirtokuormaus-4 siirtokuormaus-3 siirtokuormaus-2